Báo Mất Thẻ

Chúng tôi rất tiếc vì thẻ của bạn đã bị mất. Bạn đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo một thẻ Starbucks mới.

Để tiến hành tạo thẻ thay thế, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn, chọn mục thẻ của tôi để báo mất thẻ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại 08) 7306 7676 hoặc email đến customercare@starbucksrewards.com.vn