ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH STARBUCKS REWARDS™

Cập nhật ngày: 31/12/2016


VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH STARBUCKS REWARDS™, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH STARBUCKS REWARDS™.


Các Điều khoản Sử dụng này được áp dụng đối với việc bạn truy cập và tham gia vào, chương trình Starbucks RewardsTM (“Starbucks Rewards™”) do Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt (“Starbucks”) - bên được cấp phép tại Việt Nam của Tập đoàn Starbucks - thực hiện. Các Điều khoản Sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Starbucks về các sản phẩm và dịch vụ khác. Starbucks có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/ hoặc loại bỏ Starbucks Rewards™ và/hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc hướng dẫn liên quan đến Starbucks Rewards™ tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Starbucks. Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại https://starbucks.vn, và bạn khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Sự tham gia của bạn vào Starbucks Rewards™ xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản Sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào như thế; do vậy, bạn phải thường xuyên xem các Điều khoản Sử dụng này, các chính sách áp dụng và Câu Hỏi Thường Gặp để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Starbucks Rewards™. Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản Sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào Starbucks Rewards™.


Chương trình Starbucks Rewards™ là dành cho việc sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại là bị cấm. Chương trình này không nhằm tới, cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi.


Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư có tại https://http://en.starbucks.vn/about-us/our-company/online-policies/privacy-statement để hiểu cách Starbucks thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn.


Starbucks Rewards™ là một cách thức thể hiện sự nỗ lực của Starbucks để tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh, và mua các sản phẩm Starbucks® của chúng tôi. Các thành viên của Starbucks Rewards™ có thể nhận được và tích lũy “Điểm Ngôi Sao” mà có thể được sử dụng để hưởng các lợi ích Starbucks Rewards™, còn được biết đến như là “Ưu Đãi”, tại các cửa hàng tham gia Starbucks® tại Việt Nam.


Tham gia vào Starbucks Rewards™


Bạn có thể tham gia vào Starbucks Rewards™ và bắt đầu tích lũy Điểm Ngôi Sao bằng cách nhận một Thẻ Starbucks Rewards™ (“Thẻ Starbucks Rewards™”) là thẻ thực bằng nhựa mang nhãn hiệu Starbucks, được cung cấp miễn phí tại các cửa hàng Starbucks tại Việt Nam. Khi đã có Thẻ Starbucks Rewards™, bạn truy cập vào https://card.starbucks.vn và làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản và đăng ký một (1) Thẻ Starbucks Rewards™ vào tài khoản của bạn.


Trong quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email (được yêu cầu để nhận tất cả Ưu Đãi đủ điều kiện), địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số Thẻ Starbucks Rewards™, mã bảo mật thẻ (CSC), ngày sinh, tên, và sở thích tiếp thị. Tất cả Thẻ Starbucks Rewards™ của bạn có thể được đăng ký để sử dụng trong Starbucks Rewards™, nhưng bạn chỉ có thể có một (1) Thẻ được đăng ký vào tài khoản của bạn tại bất cứ thời điểm nào và chỉ có một (1) tài khoản là dành riêng cho cá nhân bạn.


Tích Lũy Điểm Ngôi Sao


Những ưu đãi bạn sẽ nhận được thông qua chương trình Starbucks Rewards™ được dựa trên số lượng "Điểm Ngôi Sao" mà bạn tích lũy được. Bạn có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao bằng cách mua hàng tại cửa hàng Starbucks và xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký của bạn cho nhân viên tại quầy khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.


Xin lưu ý rằng khoản chi tiêu chỉ được quy đổi thành Điểm Ngôi Sao và tích lũy vào Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký vào thời điểm bạn phải xuất trình Thẻ khi thanh toán. “Điểm Ngôi Sao” sẽ không được tích lũy vào các Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký tại cửa hàng Starbucks nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc việc mua các phiếu quà tặng tại Starbucks.


Số Điểm Ngôi Sao bạn nhận được sẽ dựa trên giá trị mua hàng của bạn theo tỉ lệ một (1) Điểm Ngôi Sao cho mỗi bốn mươi ngàn đồng Việt Nam (40.000₫) mà bạn chi tiêu có sử dụng Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký. Dựa theo quyết định của Starbucks, Điểm Ngôi Sao có thể được nhận và tích lũy ở mức phân số dựa trên giá trị mua hàng của bạn.


Nói chung, Điểm Ngôi Sao đối với các khoản chi tiêu mua hàng tại các cửa hàng Starbucks đáp ứng điều kiện tích lũy sẽ được tự động thêm vào tài khoản của bạn trong vòng khoảng bốn mươi tám (48) giờ. Tùy từng thời điểm, chúng tôi, hoặc các đơn vị khác dưới sự cho phép của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những khuyến mại đặc biệt mà trao cho bạn "Điểm Ngôi Sao Khuyến Mại". Điểm Ngôi Sao Khuyến Mại, chẳng hạn như Điểm Ngôi Sao “thưởng", sẽ được tặng theo quy định trong đề nghị khuyến mại áp dụng và phải tuân thủ bất cứ điều khoản bổ sung được quy định trong đề nghị khuyến mại.


Các Hạng Thẻ Starbucks Rewards™


Hiện nay, có hai (2) hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong Starbucks Rewards™, được xác định theo số Điểm Ngôi Sao mà bạn tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi giai đoạn mười hai (12) tháng. Bằng cách mở một tài khoản và đăng ký một Thẻ Starbucks Rewards™, bạn sẽ tự động trở thành thành viên của Starbucks Rewards™ ở hạng Thẻ Xanh. Nếu bạn tích lũy được ít nhất một trăm (100) Điểm Ngôi Sao mới trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày tham gia của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên hạng Thẻ Vàng.


Khi bạn đạt được một hạng Thẻ Starbucks Rewards™ cụ thể, bạn sẽ nhận được những lợi ích mà có thể áp dụng cho hạng thẻ tại thời điểm đó.


Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ Xanh, bạn chỉ cần đăng ký Thẻ Starbucks Rewards™ của bạn vào tài khoản của bạn.


Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ Vàng, bạn phải tích lũy được ít nhất một trăm (100) Điểm Ngôi Sao mới trong khoảng thời gian mỗi 12 tháng liên tiếp sau ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Vàng. Nếu bạn không tích lũy ít nhất một trăm (100) Điểm Ngôi Sao mới trong thời gian mỗi 12 tháng, bạn sẽ bị hạ xuống hạng Thẻ Xanh của Starbucks Rewards™ và số dư Điểm Ngôi Sao của bạn sẽ tự động trả lại về giá trị không (0).


Xin lưu ý rằng "Điểm Ngôi Sao" được tích lũy cho mỗi hạng thẻ của chương trình Starbucks Rewards™ chỉ có giá trị trong mười hai (12) tháng kể từ ngày bạn đạt hạng Thẻ cụ thể. Tuy nhiên, bất cứ Ưu Đãi nào mà bạn đã tích lũy nhưng chưa sử dụng và chưa hết hạn vẫn tiếp tục áp dụng trong tài khoản của bạn và bạn có thể sử dụng Ưu Đãi đó theo các điều kiện được quy định tại đây.


Bạn có thể xem hoặc theo dõi Tổng Điểm Ngôi Sao và Ưu Đãi hiện có của bạn tại https://card.starbucks.vn Starbucks bảo lưu quyền thay đổi số lượng mức lợi ích và thay đổi những lợi ích và Ưu Đãi có liên quan đến mỗi mức lợi ích theo quyết định chỉ riêng của Starbucks tại bất cứ thời điểm nào.


Hạng Thẻ Xanh


Bằng cách đăng ký Thẻ Starbucks Rewards™ của bạn, bạn tự động được trở thành thành viên hạng "Thẻ Xanh" của Starbucks Rewards™. Ưu Đãi bao gồm:


 1. Ưu Đãi Mua-Một-Tặng-Một (“Ưu Đãi BOGO”). Bạn sẽ nhận được một (1) ưu đãi Mua-Một-Tặng-Một khi mua suất đồ uống pha chế cỡ vừa (tall) hoặc cỡ lớn hơn sau khi bạn đã tích lũy được năm (5) Điểm Ngôi Sao đầu tiên, như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi BOGO của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bạn tích lũy được 5 Điểm Ngôi Sao đầu tiên. Ưu Đãi BOGO sẽ hết hạn sau một (1) tháng kể từ ngày Ưu Đãi đó được nạp vào tài khoản của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký của bạn cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận được sản phẩm BOGO của bạn. Ưu Đãi BOGO chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks, và không áp dụng cho đồ uống đóng chai sẵn.

 2. Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh miễn phí trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản Starbucks Rewards™ mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks.

Hạng Thẻ Vàng


Khi bạn tích lũy được một trăm (100) Điểm Ngôi Sao trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ Vàng” và Tổng Điểm Ngôi Sao của bạn được trả về giá trị không (0). Suốt mỗi khoảng thời gian 12 tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Vàng và/hoặc duy trì hạng Thẻ Vàng, những lợi ích đối với Thẻ Vàng bao gồm:


 1. Ưu Đãi Hạng Thẻ Xanh. Bạn vẫn có thể nhận bất cứ Ưu Đãi Hạng Thẻ Xanh chưa sử dụng và chưa hết hạn trước khi bạn được nâng cấp lên hạng Hạng Thẻ Vàng, tuy nhiên bạn phải sử dụng Ưu Đãi chưa được sử dụng đó trong thời hạn được quy định.
 2. Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh miễn phí trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản Starbucks Rewards™ mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks.

 3. Ưu Đãi Mua-Một-Tặng-Một (“Ưu Đãi BOGO”). Bạn sẽ nhận được một (1) ưu đãi Mua-Một-Tặng-Một khi mua suất đồ uống pha chế cỡ vừa (tall) hoặc cỡ lớn hơn, như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi BOGO của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bạn đạt hạng Hạng Thẻ Vàng. Ưu Đãi BOGO sẽ hết hạn sau một (1) tháng kể từ ngày Ưu Đãi đó được nạp vào tài khoản của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã được đăng ký của bạn cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận sản phẩm BOGO của bạn. Ưu Đãi BOGO chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks, và không áp dụng cho đồ uống đóng chai sẵn.

 4. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí. Bạn sẽ nhận được một (1) phần đồ uống miễn phí cỡ vừa (tall) theo sự lựa chọn của bạn cho mỗi hai mươi lăm (25) Điểm Ngôi Sao tăng thêm sau khi bạn tích lũy được trên một trăm (100) Điểm Ngôi Sao cần thiết để nâng cấp lên hạng HạngThẻ Vàng, như được mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi đồ uống miễn phí của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bạn tích lũy được mỗi hai mươi lăm (25) Điểm Ngôi Sao tăng thêm. Ưu Đãi Thức Uống Miễn Phí hết hạn sau một (1) tháng kể từ ngày Ưu Đãi đồ uống miễn phí được nạp vào tài khoản của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã đăng ký của bạn cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ một (1) phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho mỗi hai mươi lăm (25) Điểm Ngôi Sao tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks, và không áp dụng cho đồ uống đóng chai sẵn.

 5. Ưu Đãi Đặc Biệt và/hoặc Thư Mời: theo quyết định chỉ riêng của Starbucks, bạn có thể nhận thêm (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt để tham gia vào sự kiện được tổ chức bởi hoặc cho Starbucks bằng email hoặc thư. Bạn phải đồng ý nhận các đề nghị khuyến mại và tiếp thị từ Starbucks và có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, điện thoại và địa chỉ hợp lệ để nhận các đề nghị và thư mời đặc biệt của bạn. Đề nghị và thư mời đặc biệt có thể được tùy chỉnh dựa trên thói quen và sở thích mua hàng. Đề nghị đặc biệt có thể bao gồm giảm giá định kỳ đối với món ăn, đồ uống và hàng hóa. Đề nghị đặc biệt có thể có những hạn chế nhất định bao gồm cả ngày hết hạn và thời gian nhận thưởng với thời hạn ngắn. Đề nghị đặc biệt là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể được chia sẻ, sao chép hoặc chuyển giao. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình Thẻ Starbucks Rewards™ đã đăng ký của bạn để nhận các đề nghị đặc biệt. Vui lòng xem kỹ từng đề nghị cụ thể được gửi vào tài khoản của bạn để biết thêm về chi tiết, ngày hết hạn, các hạn chế và giới hạn cụ thể.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc cập nhật tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn và đảm bảo tất cả các thông tin mà bạn cung cấp trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm, bao gồm email và địa chỉ gửi thư tại https://card.starbucks.vn Nếu bất cứ thông tin bạn cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật, bạn có thể không nhận được (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt. Bạn có thể xem và theo dõi (các) đề nghị và/hoặc thư mời được cung cấp cho bạn tại https://card.starbucks.vn


Quy Định Khác


Không phải mất phí thành viên liên quan đến Starbucks Rewards™. Điểm Ngôi Sao tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.


Starbucks có thể giới thiệu các chương trình khuyến mại liên quan đến Starbucks Rewards™ theo đó các Điều khoản Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó.


Chương Trình Starbucks Rewards™ được thực hiện trong khoảng thời gian như đã thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được công bố tại các cửa hàng Starbucks tại Việt Nam.


Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Starbucks sẽ không chấp nhận hoặc thực hiện bất cứ sự đổi hoặc hoàn trả nào đối với hàng hoá, dịch vụ đã mua tại các cửa hàng Starbucks. Trong trường hợp phải hoàn trả, theo quyết định chỉ riêng của Starbucks, Starbucks bảo lưu quyền trừ số Điểm Ngôi Sao đã được tích lũy, kể cả Điểm Ngôi Sao Khuyến Mại, nếu có, tương ứng với giá trị mua của hàng hóa dịch vụ được hoàn trả.


Bạn có thể bảo vệ Tổng Điểm Ngôi Sao trên Thẻ Starbucks Rewards™ trong trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hủy hoại bằng cách thông báo về sự việc này tại https://card.starbucks.vn hoặc gọi điện thoại tới Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Starbucks số (08) 7306 7676. Một thẻ mới sẽ được gửi cho bạn bằng thư. Bạn cần phải đăng ký thẻ mới tại https://card.starbucks.vn để khôi phục Tổng Điểm Ngôi Sao đã tích lũy còn lại trong thẻ và các Ưu Đãi đủ điều kiện của bạn khi đăng ký thẻ mới.


Ngoài ưu đãi cụ thể áp dụng cho từng hạng mức thẻ, bạn có thể được hưởng thêm ưu đãi về Điểm Ngôi Sao Thưởng với cách tính điểm thưởng tùy theo thời điểm như tăng gấp đôi so Điểm Ngôi Sao được tích lũy khi mua một sản phẩm hàng hóa/dịch vụ nhất định trong khoảng thời gian xác định. Ưu đãi về Điểm Ngôi Sao Thưởng được áp dụng sau khi đã thông báo cho bạn. Vui lòng đọc và tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến Điểm Ngôi Sao Thưởng tại thông báo được gửi đến bạn.


Điểm Ngôi Sao, các Ưu Đãi, (các) Thẻ Starbucks Rewards™ đã đăng ký của bạn, và tài khoản của bạn trong Starbucks Rewards™ là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, hoặc chia sẻ với gia đình, bạn bè hoặc những người khác, hoặc sử dụng bởi bạn cho bất cứ mục đích thương mại nào. Bạn chỉ có thể có một (1) tài khoản Starbucks Rewards™ dành riêng cho cá nhân bạn.

Starbucks bảo lưu quyền “hủy đăng ký” và hủy bỏ tư cách tham gia chương trình Starbucks Rewards™ đối với bất cứ Thẻ hoặc tài khoản Starbucks Rewards™ mà không hoạt động giao dịch trong mười hai (12) tháng liên tiếp mà không cần phải thông báo đến bạn. Thẻ không hoạt động giao dịch được xác định là không có Điểm Ngôi Sao nào được tích lũy. Trong trường hợp Thẻ hoặc tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn bị hủy đăng ký hoặc bị xem xét là không hoạt động, thì tất cả các Điểm Ngôi Sao được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.


Starbucks bảo lưu quyền đình chỉ bất cứ Thẻ Starbucks Rewards™ và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc sự tham gia của bạn vào Starbucks Rewards™ nếu theo quyết định chỉ riêng của Starbucks mà không cần thông báo đến bạn nếu Starbucks xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Sử dụng này, hoặc bạn có nhiều hơn một (1) tài khoản, hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn là trái phép, lừa đảo, gian lận hoặc trái pháp luật. Theo quyết định chỉ riêng của Starbucks, Starbucks có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản thể hiện như là bản sao của nhau. Trong trường hợp sự tham gia của bạn vào Starbucks Rewards™ bị chấm dứt, thì tất cả các Điểm Ngôi Sao được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.


Starbucks bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ Starbucks Rewards™ bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của Starbucks mà không cần thông báo cho bạn.


Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng hoặc Starbucks Rewards™ này™ sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam.


Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến Starbucks Rewards™, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt, bằng cách gửi thư tới 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thông qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Starbucks Rewards™ số (08) 7306 7676.